Privacy Policy | Batterijenland.nl

Batterijenland heeft deze privacyverklaring opgesteld om duidelijk te maken dat wij waarde hechten aan de privacy van onze bezoekers. In het hierna volgende kun je lezen hoe wij omgaan met informatie die wij via deze website over bezoekers verkrijgen.

Privacy Verklaring

Batterijenland draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Je persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt om bestellingen te verwerken. Batterijenland zal aan derden die bij de uitvoering van je bestelling betrokken zijn uitsluitend de hoogstnodige gegevens verstrekken. Je persoonlijke gegevens zullen nooit aan derden worden verkocht.

Wij zullen op jouw verzoek je gegevens wijzigen of verwijderen. Desgewenst kunnen wij je een overzicht geven van de gegevens die wij registreren. Het gaat hierbij om de volgende informatie:

- Contactinformatie; telefoonnummers, emailadres
- Naam, adres (en eventueel afwijkend verzendadres)
- Orderhistorie
- Eventuele e-mail communicatie

Creditcard informatie en bank of gironummer leggen wij niet vast!

Wens je onze voordeelmail te ontvangen, dan kun je je expliciet voor deze service aanmelden. Het e-mailadres dat je bij de bestelling dient op te geven gebruiken wij uitsluitend voor de verwerking van je bestelling.