Contact
+31 (0)514 602 211
  • Batterijenland aanbod Breedste aanbod van NL
  • Batterijenland bedrijven op rekenening Bedrijven op rekening
  • Batterijenland levertijd Werkdagen voor 17u besteld, vandaag verstuurd
  • Bij Batterijenland betaal je veilig met PAY of achteraf met Billink

Batterijenland

Privacyverklaring | Batterijenland

1 juli 2020

Over ons privacy beleid en gegevensbescherming

Batterijenland, onderdeel van Batterij Import Nederland B.V, gaat serieus om met uw privacy. Daarom verwerken we uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor de contractuele afspraken tussen u en Batterijenland (onder meer aankopen en garantie) alsmede voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan we zorgvuldig om met de informatie die wij hierbij verzamelen. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website van Batterijenland en de daarop ontsloten dienstverlening.

Digitale gegevensverwerking

Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, kunnen gedeeld of ingezien worden door andere partijen voor zover dat strikt nodig is voor onze dienstverlening. Dit betreft de volgende partijen: bezorgpartners, betaalpartners, e-mailmarketingpartners, IT-dienstverleners en partijen die onze reviews verzamelen. Zij hebben bijvoorbeeld toegang tot gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden en nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel en voor zover van toepassing zijn verwerkersovereenkomsten opgesteld om uw privacy te waarborgen. Onze digitale beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie, een sterk wachtwoordbeleid en beveiligde dataopslag. Wij maken beperkt gebruik van cookies. 

Nieuwsbrief / opt-out

Wij versturen uitsluitend digitale nieuwsbrieven naar klanten en geinteresseerden die zich actief voor deze dienst hebben aangemeld (voordeelmail). Onderaan elke e-mail nieuwsbrief is een link opgenomen, alwaar u zich eenvoudig voor het nieuwsbulletin kunt uitschrijven.

Facturatie en boekhouden

Wij maken géén gebruik van een online boekhoudsysteem en besteden dit ook niet uit. Voor controledoeleinden is onze administratie wel in te zien door onze accountant. Zij hebben een accountantsheimhouding plicht en behandelen de gegevens vertrouwelijk.

Sociale media

Als u deelneemt aan forums via verschillende sociale media als Facebook, Twitter enzovoort, dient u bekend te zijn met de hulpmiddelen die deze sites bieden voor het instellen van uw voorkeuren voor het delen van persoonsgegevens via uw sociale-mediaprofiel(en). 

Voor zover van toepassing is Batterijenland.nl gebonden aan het privacy beleid van deze derden. We raden u daarom aan de betreffende privacyverklaring, gebruiksovereenkomsten en verwante informatie door te nemen over het gebruik van uw persoonsgegevens in deze sociale-mediaomgevingen. 

Links naar andere pagina’s

Wanneer u de website van Batterijenland bekijkt, komt u ter informatie mogelijk links naar andere websites tegen. Deze websites worden in sommige gevallen niet beheerd door Batterij import Nederland B.V. en zijn mogelijk voorzien van een eigen privacyverklaring of -beleid. Wij raden u nadrukkelijk aan deze te lezen, zodat u begrijpt hoe uw persoonsgegevens in relatie tot deze sites worden gebruikt. Wij zijn noch verantwoordelijk voor de inhoud van sites die geen eigendom van Batterij Import Nederland B.V. zijn en niet onder ons beheer vallen, noch voor het gebruik of het privacy beleid van die sites.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval kunnen wij gedwongen zijn uw gegevens te delen.

Bewaartermijnen

Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij onze administratie met factuur-, betaal- en bestelgegevens met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. We nemen geen telefoongesprekken op en mailcorrespondentie met onze klantenservice bewaren we maximaal 1 jaar. Gegevens die we gebruiken om fraude te voorkomen bewaren we zolang we dat nodig achten.

Automatisch verzamelde gegevens/ cookies

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens. Zie ook ons cookie statement.

Uw rechten

U heeft altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien en een kopie te ontvangen. Wilt u gegevens wijzigen, verwijderen of het gebruik beperken, dan kunt u ons dit laten weten per post of e-mail. Op die manier kunt u ook aangeven dat u van mening bent dat uw privacy zwaarder weegt dan ons belang. In dat geval bekijken we de situatie opnieuw.

Postadres:
Batterijenland
p.a. Molentiend 10
5469 EK Erp (NBr)

Mailadres: support@batterijenland.nl

U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Alle correspondentie sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres. Wanneer een ander e-mailadres of postadres gewenst is, vragen wij om legitimatie.

Het aanpassen van gegevens kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening.

Wijzigingen in het privacy beleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u altijd de meest recente versie, bovenaan vindt u de melding wanneer de verklaring de laatste keer is bijgewerkt. We raden u aan om de nieuwste versie regelmatig door te nemen.

De nieuwe privacyverklaring is na plaatsing van kracht. Indien u niet instemt met de aangepaste verklaring, dient u te overwegen onze webpagina's niet langer te bezoeken. Door onze site te blijven gebruiken en/of van onze diensten gebruik te maken nadat de wijzigingen van kracht zijn geworden, gaat u akkoord met de herziende privacyverklaring.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.